Новини

2.05.2017 • Заседание на Управителния съвет

Уважаеми членове на ХоРеКа,

На 04.05.2017 година от 16.00 часа в офиса на Асоциацията ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвети, във връзка с изготвянето на становище до Министерство на туризма за включване в нормативните документи раздел за минимални изисквания към оборудването на заведенията за хранене и развлечения. В момента в Закона за туризма и прилежащата към него Наредба за категоризация липсва такъв раздел.  

При интерес можете да участвате в  заседанието. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last