Новини

4.07.2017 • Национален щанд на специализираното изложение HOST 2017 в Милано, Италия


На 03.07.2017 година бяха одобрени  фирмите, които ще вземат участие на специализираното изложение за хотелско и ресторантско обОрудване. От Асоциацията ще участват фирмите АБ ТЕРМ И КАН УЧТЕХСПОРТ.

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last