Новини

21.06.2018 • ГФО могат да се подават в още 13 офиса на НАП в гр. София

От 4 до 30 юни 2018 година годишните финансови отчети могат да се подават освен в агенцията по вписванията и в 13 офиса на националната агенция за приходите в гр. София. 

Списък в офиси изпратих по мейла на всички членове на ХоРеКа.  

 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last