Новини

18.10.2018 • СИХРЕ 2018

За поредна година специализираното изложение за хотелско и ресторантско  оборудване СИХРЕ 2018 ще се проведе успоредно с изложбите Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд и Дринк. На сайта на изложението можете да си направите електронна регистрация за безплатно посещение. Регистрацията е активна до 06.11.2018 г. - 23.59 часа.     

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last