Новини

10.01.2019 • СИХРЕ 2020

На среща в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР бяха разпределени площите между фирмите от Национална асоциация ХоРеКа за специализираното изложение СИХРЕ 2020 година. До момента 13 фирми от ХоРеКа са подали заявки за участие в изложението.  

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last