Новини

10.01.2019 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На 23.02.2019 година от 14 часа ще се проведе Годишното отчетно събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Национална асоциация ХоРеКа за 2018 година.

2. Отчет на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ за същия период.

3. Освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.

4. Приемане на нови членове в Национална асоциация ХоРеКа.

5. Приемане на бюджета за 2019 г.

6. Участия в предстоящи изложения.

7. Общи и оперативни въпроси. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last