Новини

1.03.2019 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На 23 февруари 2019 година се проведе отчетното годишно събрание на Национална асоциация ХоРеКа. На събранието бяха утвърдени три нови фирми за редовни членове:

 

фирма  АРТ ФЛЕЙМ - ГР. СОФИЯ;

        Фирма КОНСУМАТИВ- ГР. НЕСЕБЪР;

        фирма СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ - ГР.СОФИЯ. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last