Новини

22.03.2019 • Сертификат за членство в БТПП за 2019 година

 Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е независимо сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Хорека е пряк член на БТПП за 2019 година, удостоверен със сертификат, който може да намерите тук:

https://www.bcci.bg/cert/display/130986071/2019

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last