Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

18.10.2018 • СИХРЕ 2018

За поредна година специализираното изложение за хотелско и ресторантско  оборудване СИХРЕ 2018 ще се проведе успоредно с изложбите Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд и Дринк. На сайта на изложението можете да си направите електронна регистрация за безплатно... прочетете повече »

21.06.2018 • ГФО могат да се подават в още 13 офиса на НАП в гр. София

От 4 до 30 юни 2018 година годишните финансови отчети могат да се подават освен в агенцията по вписванията и в 13 офиса на националната агенция за приходите в гр. София. 

Списък в офиси изпратих по мейла на всички членове на ХоРеКа.  

 

прочетете повече »

17.04.2018 • Светът на мебелите

Национална асоциация ХоРеКа ще участва с информационен щанд на специализираното изложение СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ от 24 до 28 април 2018 година в зала № 6 прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last