Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

27.09.2022 • Покана за участие на представители от Национална асоциация ХоРеКа в В2В срещи

На 5 октоври Търговската камара на Кавала и SeaFoodFantastic  канят представители от Асоциацията за участие в В2В срещи и кулинарно шоу на живо.  прочетете повече »

27.09.2022 • Изложение Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд и Дринк и Салон на виното

Изложението Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд и Дринк и Салон на виното ще се проведе от 5 до 8 октомври в Интер Експо Център. прочетете повече »

27.09.2022 • Международна конференция "Финансова и инвенстиционна подкрепа за МСП"

На 3 и 4 октомври в Гранд Хотел Милениум ще се проведе Международна конференция "Финансова и инвенстиционна подкрепа за МСП. За участие е необходима регистрация на адрес:www.b2bconect.bg  до 28.09.2022 г.   прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022