Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

17.04.2018 • Светът на мебелите

Национална асоциация ХоРеКа ще участва с информационен щанд на специализираното изложение СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ от 24 до 28 април 2018 година в зала № 6 прочетете повече »

27.02.2018 • Общо отчетно-изборно събрание на ХоРеКа

На 24.02.2018 година се проведе отчетно-изборното събрание на Национална асоциация ХоРеКа.

Общото събрание избра за Председател на Асоциацията г-н Георги Георгиев  от фирма "Томеко", а членове на Управителния съвет са:

1. Александра Стоичкова от фирма ТОП... прочетете повече »

1.02.2018 • Общо отчетно-изборно събрание 2018 година

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа,

На 24 февруари 2018 година от 11.00 часа в град Пловдив в ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ще се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Асоциацията за 2017... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last