Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

13.09.2023 • СИХРЕ 2024

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа,

 

Напомням Ви, че можете да се възползвате от цените за ранно записване за участие в специализираното изложение СИХРЕ 2024, ако изпратите ЗАЯВКА до 30.09.2023 г. 

прочетете повече »

23.08.2023 • СИХРЕ 2024

НАЦИОНАЛ АСОЦИАЦИЯ  ХоРеКа и Интер Експо Център започнаха работа по организацията и провеждането на специализираното изложение СИХРЕ 2024, което ще се проведе от 13  до 16 февруари 2024 г. 

Очакваме вашите заявки за участие в изложението. 

прочетете повече »

11.04.2023 • 20 години ХоРеКа

Снимки от събитието

 

 

 

 

прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022