Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

17.04.2024 • Заседание на Управителния и Контролния съвет

На 08.05.2024 година от 16.30 часа ще се проведе първото заседание на новоизбраните ръководни органи на Асоциацията.Заседанието е открито и всеки  от членовете  при интерес може да  присъства. 

  

прочетете повече »

9.04.2024 • Общо отчетно - изборно събрание на ХоРеКа

НА 30.03.2024 ГОДИНА В  ГРАД СОФИЯ, ХОТЕЛ ФОРУМ СЕ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА БЕШЕ ИЗБРАНА АЛЕКСАНДРА СТОИЧКОВА. 

прочетете повече »

19.03.2024 • Общо отчетно - изборно събрание на ХоРеКа

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа. На 30.03.2024 година ще се проведе ГОДИШНОТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ХоРеКа в гр. София. хотел ФОРУМ от 11.00 часа.

МОЛЯ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ! 

прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023