Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

1.11.2016 • СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ СИХРЕ 2016 9-12 НОЕМВРИ

Заповядайте да посетите специализираното изложение за оборудване на хотели, ресторанти и търговски обекти СИХРЕ 2016 от 9 до 12 ноември в Интер Експо Център.Фирмите от Асоциацията, участващи на изложението са 17.

По време на изложението ще има много съпътстващи събития.... прочетете повече »

8.06.2016 • Среща между ръководствата на ХоРеКа и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Ръководството на Национална асоциация ХоРеКа проведе среща с ръководни представители от ИАНМСП във връзка с изготвянето на Промоционалната програма за периода 2016 - 2018 година. От наша страна предложихме да бъдат включени следните изложения:

1. Предложение за спонсориране от... прочетете повече »

27.05.2016 • Приложение Договор СИХРЕ 2016


На 26.05.2016 г. беше подписано Приложението към Договора за специализираното изложение СИХРЕ 2016 год. Условията за участие остават непроменени. Заявки-договор  за площ фирмите ще получат от Интер Експо Център. След събиране на заявките ще се извърши разпределение на площите. прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last