Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

30.09.2020 • Партньорство с ХОТЕЛИЕРСКИ ФОРУМ 2020

Тази година Национална асоциация ХоРеКа отново беше партньор на ХОТЕЛСКИ ФОРУМ 2020, който се проведе на 30.09.2020 година в ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ.

На 01.10.2020 г. от 10.15 часа Форума ще се проведе онлайн 

прочетете повече »

24.09.2020 • Предложение за участие в изложението "RETAIL SHOW 2021"

ОТНОСНО: Участието на Асоциация ХОРЕКА на изложението #RETAIL SHOW 2021, което ще се проведе в периода 4 – 6... прочетете повече »

22.07.2020 • Извънредно общо отчетно събрание на ХоРеКа

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА,

Прилагам Ви поканата за провеждане на Извънредно общо събрание на Асоциацията за приемане на ГФО. 

Поканата може да разгледате тук. 

прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last