Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

19.06.2019 • Заседание на Управителния и контролния съвети

На 20.06.2019 г. от 17.00 часа в офиса на фирма Томеко ще се проведе заседание на управителните органи. Всеки от членовете, който желае може да присъства на заседанието. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с промените на Наредба Н-18,  засилване на кампанията по организацията на СИХРЕ 2020,... прочетете повече »

17.05.2019 • Участие в Хотелски форум 29-30 май 2019 г.

Национална  асоциация ХоРеКа ще участие в ХОТЕЛСКИ ФОРУМ, като организация - партньор. събитието ще се проведе в Националния дворец на културата на 29 и 30 май 2019 г.  

Членовете на Асоциацията, ако решат да се включат като спонсори на отделни мероприятия или с... прочетете повече »

18.04.2019 • Подкрепа на оспорването на промените в Наредба Н-18 пред ВАС

На заседанието на Управителния съвет на 17.04.2019 г. ръководството на Асоциацията взе решение да подкрепи Българска стопанска камара при оспорването на промените в Наредба Н-18 пред Върховния административен съд.

Действията, които ще бъдат предприети са:

1. Оспорване... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last