Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

19.03.2020 • Писмо за подкрепа на бизнеса на фирмите от ХОРЕКА сектора


С пълния текст на писмото за подкрепа на бизнеса от Националната Асоциация "Хотел, Ресторант, Кафетерия" може да се запознаете тук прочетете повече »

9.03.2020 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

 

На годишното отчетно-изборно събрание,  членовете на Асоциацията избраха за Председател на Управителния  съвет г-н Михаил Абаджиев.

За членове на УС:

г-н Георги Георгиев,г-н Петър Перянов,г-н Александър Чичеклиев и г-ца Александра... прочетете повече »

23.01.2020 • Национален протест срещу Наредба Н-18

На 29 януари 2020 година от 12.00 часа пред Народното събрание се организира Национален протест срещу Наредба Н-18. прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last