Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

21.11.2019 • Заседание на Управителният съвет

На 21.11.2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на Управителния съвет на ХоРеКа. Основна тема е насрочването на Годишното общо отчетно-изборно събрание. прочетете повече »

30.10.2019 • Спонсорирано участие на фирми производители от сектора ХоРеКа на изложението СИХРЕ 2020

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ предоставя възможност на фирми, които произвеждат продукти за оборудване и обзавеждане на хотели и ресторнти да участват на специализираното изложение СИХРЕ 2020 през месец януари 2020 година, като ще ги подкрепи финансово.... прочетете повече »

30.10.2019 • Специализирано изложение за храни и напритки 6-9 ноември ИЕЦ - София

От 6 до 9 ноември в ИЕЦ ще се проведе специализираното изложение за храни и напитки ИНТЕР ФУУД И ДРИНК, БУЛПЕК, МЕСОМАНИЯ, САЛОН НА ВИНОТО. Национална асоциация ХоРеКа ще има информационен щанд в зала № 4 щанд А 1.

  ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last