Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

29.06.2022 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На проведеното Общо отчетно-изборно събрание с единодушие беше преизбрано ностоящото ръководство на Асоциацията за срок от още две години.

Председател на Управителния съвет -  Михаил Абаджиев

Членове на Управителния съвет: Георги Георгиев, Александър Чичеклиев,... прочетете повече »

17.05.2022 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА,

 

НА 28 МАЙ 2022 Г. /СЪБОТА/ В ГР. СОФИЯ В ХОТЕЛ ФОРУМ ОТ 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Асоциация ХоРеКа... прочетете повече »

17.01.2022 • Предложение от ИАНМСП за спонсориране на участници на СИХРЕ 2022

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛСИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ предоставя възможност на фирмите  производители от Асоциация ХоРеКа да бъде спорсорирано участието им на специализираното изложение СИХРЕ 2022.

Информацията с предложението съм изпратила на мейлите на... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022