Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

23.01.2020 • Национален протест срещу Наредба Н-18

На 29 януари 2020 година от 12.00 часа пред Народното събрание се организира Национален протест срещу Наредба Н-18. прочетете повече »

21.01.2020 • СИХРЕ 2020

Специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване ще се проведе в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР - ГР. СОФИЯ от 28 до 31 януари 2020 г. Национална асоциация ХоРеКа ще има информационен щанд в зала №3/А2. прочетете повече »

11.12.2019 • СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ХоРеКа и ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХоРеКа и ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС взеха решение за сътрудничество по отношение на популяризиране на панаирните събития в Италия и България, свързани със сектора ХОРЕКА. 
SIGEP /Римини от 18 до 22 януари 2020 г./ – най-голямото световно изложение... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last