Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

4.07.2017 • Национален щанд на специализираното изложение HOST 2017 в Милано, Италия


На 03.07.2017 година бяха одобрени  фирмите, които ще вземат участие на специализираното изложение за хотелско и ресторантско обОрудване. От Асоциацията ще участват фирмите АБ ТЕРМ И КАН УЧТЕХСПОРТ. прочетете повече »

18.05.2017 • Покана за участие на Национален щанд на изложението HOST 2017

На сайта на "Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия" /ИАНМСП/  е публикувана Покана на фирмите - производители на професионално кухненско и ресторантско оборудване за участие на Национален щанд на международното специализирано изложение HOST 2017,... прочетете повече »

2.05.2017 • Заседание на Управителния съвет

Уважаеми членове на ХоРеКа,

На 04.05.2017 година от 16.00 часа в офиса на Асоциацията ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвети, във връзка с изготвянето на становище до Министерство на туризма за включване в нормативните документи раздел за минимални изисквания... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last