Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

20.10.2020 • Постановление № 151

Постаноление № 151 е изменено и допълнено от 16.10.20 г. за условията за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители.  прочетете повече »

20.10.2020 • УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКУСИЯ

По покана на НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ  представители от Национална асоциация ХоРеКа взеха участие в дискусията ТУРИЗМЪТ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД - 19.   прочетете повече »

30.09.2020 • Партньорство с ХОТЕЛИЕРСКИ ФОРУМ 2020

Тази година Национална асоциация ХоРеКа отново беше партньор на ХОТЕЛСКИ ФОРУМ 2020, който се проведе на 30.09.2020 година в ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ.

На 01.10.2020 г. от 10.15 часа Форума ще се проведе онлайн 

прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last