Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

6.11.2017 • МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ СИХРЕ 2017


От 8 до 11 ноември 2017 година за пореден път ще се проведе специализираното изложение за ресторантско и хотелско оборудване, съвместно с още 5 изложби за храни, напитки и допълнителни услуги. Фирмите от Национална асоциация ХоРеКа ще представят най-новите тенденции в... прочетете повече »

12.10.2017 • Участие в заседанието на Националния съвет по туризъм


Представител от Асоциацията участва в заседанието на НСТ  с участието на г-жа Павлова - министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., г-н Боил  Банов - министър на културата и г-жа Ангелкова министър на туризма. На заседанието беше представена... прочетете повече »

4.07.2017 • Национален щанд на специализираното изложение HOST 2017 в Милано, Италия


На 03.07.2017 година бяха одобрени  фирмите, които ще вземат участие на специализираното изложение за хотелско и ресторантско обОрудване. От Асоциацията ще участват фирмите АБ ТЕРМ И КАН УЧТЕХСПОРТ. прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last