Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

1.03.2019 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На 23 февруари 2019 година се проведе отчетното годишно събрание на Национална асоциация ХоРеКа. На събранието бяха утвърдени три нови фирми за редовни членове:

 

фирма  АРТ ФЛЕЙМ - ГР. СОФИЯ;

        Фирма КОНСУМАТИВ- ГР.... прочетете повече »

10.01.2019 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На 23.02.2019 година от 14 часа ще се проведе Годишното отчетно събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Национална асоциация ХоРеКа за 2018 година.

2. Отчет на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ за същия период.

3. Освобождаване от отговорност... прочетете повече »

10.01.2019 • СИХРЕ 2020

На среща в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР бяха разпределени площите между фирмите от Национална асоциация ХоРеКа за специализираното изложение СИХРЕ 2020 година. До момента 13 фирми от ХоРеКа са подали заявки за участие в изложението.   прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last