Новини

21.11.2019 • Заседание на Управителният съвет

На 21.11.2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на Управителния съвет на ХоРеКа. Основна тема е насрочването на Годишното общо отчетно-изборно събрание.

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last