Новини

21.01.2020 • СИХРЕ 2020

Специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване ще се проведе в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР - ГР. СОФИЯ от 28 до 31 януари 2020 г. Национална асоциация ХоРеКа ще има информационен щанд в зала №3/А2.

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last