Новини

9.03.2020 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

 

На годишното отчетно-изборно събрание,  членовете на Асоциацията избраха за Председател на Управителния  съвет г-н Михаил Абаджиев.

За членове на УС:

г-н Георги Георгиев,г-н Петър Перянов,г-н Александър Чичеклиев и г-ца Александра Стоичкова

За членове на Контролния съвет:

г-н Минко Топалов, г-жа Надежда Симеонова и г-жа Мариела Кирова

Към членовете на Асоциацията се присъедини и фирма БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last