Новини

30.06.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 г.  от 11.00 часа в Българска стопанска камара ще се проведе среща между:

Национален борд по туризъм, Българска туристическа камара, Българска асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията, Българска камара на дървообработващата и мебелна промишленост и Национална асоциация ХоРеКа.

На срещата ще бъдат обсъдени възможности за бизнес-партньорство между посочените организации. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last