Новини

3.07.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 година в Българска стопанска камара се проведе среща за обсъждане на възможности за бизнес партньорство между фирмите от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и фирмите от ХоРеКа. Беше обсъдена отново и възможността за участие на мебелните фирми на изложението СИХРЕ 2022. Предстоят допълнителни среща за по-конкретни предложения.

На срещата Българска стопанска камара направи презентация на центъра за "Външно-икономическо сътрудничество", с която може да запознаете: тук 

www.ierc.bia-bg.com 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last