Новини

22.07.2020 • Извънредно общо отчетно събрание на ХоРеКа

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА,

Прилагам Ви поканата за провеждане на Извънредно общо събрание на Асоциацията за приемане на ГФО. 

Поканата може да разгледате тук. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last