Новини

4.08.2021 • Межународно специализирано изложение СИХРЕ 2022

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа,

На 27.07.2021 година беше подписан  договора за сътрудничество между Интер Експо Център и  Национална асоциация ХоРеКа за организиране и провеждане на международното специализирано изложение СИХРЕ 2022  и съпътстващата програма към него, с цел създаване на условия за делови контакти на българските  производители, вносители и търговци с чуждестранните им партньори и понтенциални клиенти.

Изложението ще се провед от 01 до 04 февруари 2022 година в Интер Експо  Център.  

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022