Новини

14.10.2021 • SIHRE 2022

Започна подготовката за специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване и съсътстващи дейности СИХРЕ 2022, което ще се проведе в Интер Експо Център. Изложението ще се проведе от 1 до 4 февруари 2022 година. Голяма част от членовете на Асоциацията вече подадоха заявки за участие в изложението.

 

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022