Новини

17.05.2022 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА,

 

НА 28 МАЙ 2022 Г. /СЪБОТА/ В ГР. СОФИЯ В ХОТЕЛ ФОРУМ ОТ 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Асоциация ХоРеКа за 2021 г.

 2. Отчет на контролния съвет за същия период.

 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Асоциацията за 2021 година. 

 4. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2022 г.  

  5. Избор на ръководни органи на Асоциация ХоРеКа - Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

  6. Съвместни участия в предстоящи изложения.

  7. Общи и оперативни въпроси.

Ръководството на Асоциацията кани всички членове да вземат участие във форума. 

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022