Новини

29.06.2022 • Общо отчетно събрание на ХоРеКа

На проведеното Общо отчетно-изборно събрание с единодушие беше преизбрано ностоящото ръководство на Асоциацията за срок от още две години.

Председател на Управителния съвет -  Михаил Абаджиев

Членове на Управителния съвет: Георги Георгиев, Александър Чичеклиев, Петър Перянов и Александра  Стоичкова.

Председател на контролния съвет - Минко Топалов и членове: Мариела Кирова и Надежда Симеонова.   

   

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022