Новини

18.10.2022 • Заседание на Управителния и Контролния съвет

На свое заседание Ръководството на Асоциацията определи дата за отбелязване на 20 години от основаването на ХоРеКа на 9 декември 2022 година. Мястото ще бъде определено допълнително.

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022