Новини

18.10.2022 • Инфлационни индекси за професионалното оборудване

Национална асоциация като единствената браншова организация в сектора ХОРЕКА, предлага на Вашето внимание инфлационен индекс за професионалното оборудване на уредите и неутралното оборудване за периода 01.09.2021 г. до 01.09.2022 година, както следва:

- За топлинно професионално кухненско оборудване - 25% средно увеличение;

- За хладилното професионално оборудване -  30% средно увеличение;

- За помощни професионални машини -  20% средно увеличение;

- За перално професионално оборудване - 10% средно увеличение;

- За професионалното неутрално оборудване, произведено от неръждаема стомана - 45% средно увеличение. 

  Информацията можете да ползвате като основа за ценовите равнища при изготвяне на оферти за обществени поръчки в бранша за бъдещи проекто задания.

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023