Новини

10.02.2023 • Заседание на Управителния и Контролния съвет

На 16 февруари 2023 година ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет от 16.30 часа в офиса на Асоциацията. Ще бъде обсъдена програмата за провеждане на честването на 20 години от създаването на ХоРеКа.

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023