Новини

9.04.2024 • Общо отчетно - изборно събрание на ХоРеКа

НА 30.03.2024 ГОДИНА В  ГРАД СОФИЯ, ХОТЕЛ ФОРУМ СЕ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА БЕШЕ ИЗБРАНА АЛЕКСАНДРА СТОИЧКОВА. 

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023